Sisteme de Detecție Incendii


Securitatea la incediu include o gamă largă de măsuri în vederea limitării efectelor în cazul unui incendiu.

Sistemul de detecție, semnalizare și avertizare incendiu are scopul de a detecta și semnaliza în cel mai scurt timp posibil apariția unui incendiu în spațiile protejate și de a alarma personalul în vederea limitării efectelor acestuia.

Configurația sistemelor de semnalizare și detecție a incendiilor se stabilește în funcție de riscul de incendiu, tipul de clădire și destinația spațiului protejat.

Parametrii ce trebuie supravegheați sunt: temperatura din încăpere, fumul, emanația de gaze periculoase sau explozive, flacăra.

 

BENEFICII la instalarea unui sistem de detectare a incediilor:

 

 • Detectarea creșterii temperaturii, prin determinarea depășirii unei temperaturi sau a unei viteze de creștere a temperaturii prestabilite;

 • Detectarea fumului prin analiză optică sau cu cameră de ionizare;

 • Detectarea prezenței monoxidului de carbon;

 • Detectarea flăcărilor prin analiză în spectrul ultraviolet sau în spectrul infraroșu.

 

 

Configurație generală

 • Unul sau mai multe detectoare de incendiu

 • Echipament de control și semnalizare

 • Dispozitive de alarmă incendiu

 • Unul sau mai multe declanșatoare manuale de alarmă

 • Un dispozitiv de transmitere alarmă la incendiu

 • Stație de recepție alarmă la incendiu

 • Sistem de comandă a sistemelor automate de protecție împotriva incendiului

 • Echipament de protecție împotriva incendiului

 • Dispozitiv de transmitere semnal de defect

 • Stație de recepție semnal de defect

 • Echipament de alimentare cu energie

 • Elemente pentru conectare

 • Unul sau mai multe dispozitive autonome de alarmare la fum

Soluțiile tehnice oferite de BGS cuprind:

 • Proiectarea soluției și întocmirea documentație aferente acestuia
 • Alegerea echipamentelor pasive și active (controller, detectori
 • Instalarea cablurilor
 • Instalarea și configurarea echipamentelor
 • Testare sistem;
 • Punerea în funcțiune (PIF)
 • Instruirea personalului clientului
 • Recepția lucrării și predarea documentație
 • Servicii de mentenanță pentru soluțiile și sistemele instalate

 

 

 

 

NOTĂ:

Serviciile de instalare sunt asigurate de către tehnicieni pentru sisteme de detectare, supraveghere video și control acces, avizați de către Inspectoratul General al Poliției Române. Buna funcționare a sistemelor este asigurată prin servicii de intervenție preventivă și corectivă.

BGS Tehnic este licențiată de catre IGPR pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor antiefracție, precum și de către ISU pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmare, semnalizare și alertare în caz de incendiu.