SISTEM H.I.T.

Cerere oferta


Prin sistemul H.I.T. (High Intelligent Technology), BGS implementează în obiectivele protejate tehnologie și know-how folosite, de obicei, la protejarea granițelor, penitenciarelor de maximă securitate, obiectivelor militare și a celor strategice. Tehnologia înseamnă aparatură specifică de supraveghere, detecție și alarmare, aparatură de transport și prelucrare a informației în TIMP REAL precum și softuri complexe de analiză. Factorul uman este compus din dispozitivul uman de securitate de la obiectiv, echipajele de intervenție din interiorul și/sau proximitatea obiectivului, personalul din dispeceratul dedicat și personalul tehnic. Această combinație inovatoare ajută la prevenirea și soluționarea evenimentelor de securitate. 

 

Avantaje

- este 100% customizabil în funcție de particularitățile și cerințele obiectivului protejat;

- funcționează fără întreruperi, inclusiv în condiții meteorologice extreme;

- detectează cu acuratețe zona în care s-a declanșat alarma;

- ajută la detectarea intrușilor înainte ca aceștia să pătrunda în zona protejată;

- asigură protejarea bunurilor;

La obiectivele unde este implementat sistemul H.I.T., din totalul evenimentelor raportate, ponderea cea mai mare o au evenimentele soluționate înaintea producerii pagubelor, fapt datorat rapidității cu care se desfășoară tot procesul de identificare și îndepărtare a factorilor de risc.

 

Beneficii:

Se vor reduce cheltuielile în comparație cu sistemul clasic de securitate; 

Nu există costuri lunare suplimentare; 

Investiția în tehnologia folosită pentru implementarea H.I.T. are o valoare considerabilă și este susținută integral de BGS; 

Se asigură service, mentenanță și monitorizare-intervenție, toate acestea fiind incluse în costul lunar fix;

Cel mai bun timp REAL de reacție și intervenție de pe piața serviciilor de securitate din România – datorită numărului mare de echipaje de intervenție, a dispunerii acestora în teren, cât și a posibilității relocării lor în funcție de necesitate;

Remedierea oricăror probleme tehnice în timp util;

Alocarea de agenți suplimentari în caz de avarie a sistemelor de securitate;

 

Principiul general de funcționare al sistemului H.I.T. se bazează pe următoarele etape:

Supraveghere pe bază de detecția intruziunii;

Trimiterea instantanee a semnalelor de alarmă către tehnologia din dispecerat;

Analiza evenimentului (automată cu ajutorul programelor dedicate și evaluarea evenimentului de către dispeceri);

Alegerea soluției optime pentru prevenirea producerii de pagube și îndepărtarea factorilor de risc;

Pentru fiecare alertă de securitate primită, dispecerii vor trimite la fața locului echipajele de intervenție, din interiorul obiectivului sau din proximitate, pentru a se asigura că nu există breșe în dispozitiv;