Sistem clasic pază

Cerere oferta

Sistemul Clasic (securizarea obiectivului cu personal uman) este serviciul care a pus bazele activității Grupului BGS în domeniul securității.

Dezvoltat în cei peste 25 de ani pe principiul creșterii calității și a performanței, serviciul reușește să fie un etalon în domeniul securității din România.

Având o adresabilitate foarte largă și fiind adaptat nevoilor specifice fiecărui beneficiar, Sistemul Clasic este un complex de măsuri de securitate care au ca scop:

- prevenirea sustragerilor de bunuri.

- asigurarea integrității persoanelor și bunurilor.

- asigurarea liniștii și ordinii în cadrul obiectivului. 

Obiectivele securizate se pot încadra în multiple categorii în funcție de mărime, complexitate și domeniu de activitate, cum ar fi:

Reședințe / ansambluri rezidențiale, obiective culturale, instituții de învățământ, instituții publice, clădiri de birouri, magazine, obiective industriale, șantiere, depozite, casinouri, săli de pariuri sportive etc.

Securizarea unui obiectiv presupune, dupa caz:

- Control acces

- Pază perimetrală

- Patrulare 

- Dispecerizare 

- Intervenție rapidă

 

Beneficii și avantaje:

- plan de pază întocmit de BGS pe baza analizei de risc la securitate fizică

- flexibilitatea dimensionării dispozitivului de securitate 

- rapiditatea implementării cerințelor beneficiarului

- personalul BGS care deservește dispozitivul de securitate va fi selectat conform specificului obiectivului și nivelului de pregătire necesar desfășurării activității postului.

- selecția personalului BGS se face în baza profilului psihologic, specificațiilor postului și a abilităților candidatului de a îndeplini sarcinile de serviciu.

- interfață între beneficiar și vizitatori/ clienți.

- atmosferă relaxată și sigură în obiectiv.

BGS dispune de câini special dresați pentru a completa activitatea de pază a agentului însărcinat cu protejarea unui obiectiv. Câinele de serviciu are un rolul de prevenire a pericolelor și de intimidare a persoanelor rău intenționate. Câinele și agentul de pază fac echipă în misiunile de intervenție iar în cadrul pazei obiectivelor cu suprafețe mari cainele de serviciu maximizează activitatea de pază având ca atuuri viteza mare de reacție și eficacitatea în prinderea și imobilizarea persoanelor suspecte.

 

Notă: Pentru creșterea calității serviciilor de securitate prestate dispunem de un departament de investigații interne, care asigură testarea și verificarea permanentă a întregului personal angrenat în serviciul de pază. 

 

Portofoliu

- În prezent peste 500 obiective beneficiază de Sistem Clasic BGS.