Viața fără violenţă

fara-violenta

Pentru a beneficia de monitorizare și intervenție gratuită victima trebuie să facă dovada abuzului prin următoarele documente:

 • copie Carte de Identitate;
 • certificat medico-legal – în cazul în care victima nu poate suporta costurile pentru eliberarea certificatului i se decontează de AVON – telefon la *2866 (linie gratuită) sau mail la contact@avoncampaniisociale.ro;
 • dovada înregistrării plângerii la Poliție din care să rezulte obiectul plângerii și identitatea părților;
 • Adeverință de la Asociația de Proprietari din care să reiasă că persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea penală nu locuiește la adresa care corespunde obiectivului monitorizat BGS (adeverința se va reînnoi o data la 3 ani);
 • Copie după titlul de proprietate sau contractul de închiriere/ comodat din care să reiasă că persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică, ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă si agresorul nu dețin în proprietate/ folosință comună imobilul care corespunde obiectivului monitorizat BGS;
 • Dovada (Ordinul de protectie conform art.23 din Legea nr. 217/2003 republicată) din care să reiasă că accesul agresorului în locuinţă este restricţionat sau limitat;
 • În situația în care potențialul client nu locuiește la bloc, declarație pe propria răspundere că la adresa care corespunde obiectivului monitorizat BGS nu locuiește persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea, iar declarația se va reînnoi o dată la 3 luni.

Serviciile de monitorizare și intervenție sunt disponibile gratuit pe o perioadă de 12 luni. Echipamentul de monitorizare este proprietatea BGS și este dat în custodie clientului.

Campania se adresează femeilor din orașele:

 • București
 • Ploiești
 • Câmpina
 • Timișoara
 • Galați
 • Brăila
 • Bistrița
Alege o viață fără violență!