Monitorizare – Intervenție

Departamentul BGS de monitorizare şi intervenţie dispune de un sistem computerizat de dispecerizare şi de un număr important de echipaje de intervenţie rapidă, localizate în teren. La solicitarea dispecerului de serviciu, în cazul unui eveniment petrecut la sediul beneficiarului (efracţie, panică, sabotaj, incendiu, control sistem, cădere de reţea, descărcare acumulator, probleme circuit sirenă), echipajele de intervenţie BGS acţionează în cel mai scurt timp pentru soluţionarea problemelor.

Incepand de la

110 RON / luna

BGS pune la dispoziţia clienţilor un dispecerat de monitorizare funcţional 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. De asemenea agenţii de intervenţie BGS sunt special pregătiţi, dotaţi cu autoturisme puternice pentru o deplasare rapidă, spray cu gaz lacrimogen sau paralizant, vestă antiglonţ, staţie radio emisie – recepţie cu putere mare de comunicare, echipament corespunzător intervenţiilor (bocanci, ţinută inscripţionată cu însemnele firmei, tomfă şi cască antivandal). BGS dispune de câini de pază și protecție, special antrenati, în zonele unde aceștia sunt o necesitate, iar în zonele aglomerate sunt amplasate echipaje moto.

Descrierea serviciului de monitorizarea și intervenție.

1. MONITORIZAREA sistemelor de alarmare, prin dispeceratul BGS, care are rolul de a menţine legătura între sistemele de alarmă conectate şi echipajele mobile de intervenţie, pentru a le mobiliza în caz de alarmă.

Dispeceratul BGS receptează semnalele de alarmă de la abonaţii conectaţi, declanşate automat sau manual, prin acţionarea de către beneficiar a butonului de panică („hold-up” = panică); dispecerii interpretează semnalele în funcţie de tipul alarmei (incendiu, efracţie, panică) şi mobilizează echipajele de intervenţie rapidă şi alte forţe de intervenţie, dacă se impune (pompieri, poliţie etc.).

2. INTERVENŢIA în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonaţii conectaţi la dispecerat, se face de către echipajele mobile de intervenţie rapidă BGS, iar cf. art. 36 (5) al Legii 333/2003, în situaţiile în care „forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunţă unitatea de poliţie competentă, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predaţi de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial”.

Cui îi este destinat?

Conform art. 28 (1) al Legii 333/2003, „conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori şi suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter”. Iar art. 2 (2) al aceleiaşi legi prevede că „persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de paza şi protecţie”.

Aşadar, serviciul de monitorizare şi intervenţie rapidă antiefracţie este destinat preponderent:

  • Proprietăţilor private, apartamente şi vile.
  • Cabinetelor notariale, contabile, de avocatură;
  • Sucursalelor bancare;
  • Sediilor de birouri;
  • Magazinelor, localurilor;
  • Hotelurilor, pensiunilor;
  • Instituţiilor publice, obiectivelor militare;
  • Unităţilor şcolare private sau publice;

CÂINI DE SERVICIU

 CÂINI DE SERVICIU

Câinele de serviciu a apărut pentru prima dată, ca şi categorie de folosire, în anul 1859, fiind folosit de poliție în Belgia. Câinii de serviciu specializați în patrulare-intervenție sunt folosiți pentru menținerea și asigurarea perimetrului în cadrul obiectivelor.

BGS dispune de câini special dresați pentru a completa activitatea de pază a agentului însărcinat cu protejarea unui obiectiv. Câinele de serviciu are un rolul de prevenire a pericolelor și de intimidare a persoanelor rău intenționate. Câinele și agentul de pază fac echipă în misiunile de intervenție iar în cadrul pazei obiectivelor cu suprafețe mari câinele de serviciu maximizează activitatea de pază având ca atuuri viteza mare de reacție și eficacitatea în prinderea și imobilizarea persoanelor suspecte.

Cerere oferta

Detalii contact

Servicii de securitate

Sistem de alarmaMonitorizare-interventiePaza cu agentGarda de corpTransport valoriScoala de arme

Raport activitate

Ani

Alarme Receptionate

Total infractiuni depistate

Persoane puse la dispozitia Politiei pt. Cercetari

Valoarea bunurilor recuperate

Tentative

2017 109.482 112 412 297.215 41
2016 106.168 516 464 295.300 47
2015 103.003 344 260 217.700 37
2014 157.560 736 587 333.010 75
2013 99.616 481 641 210.542 126
2012 71.495 376 556 140.200 115
2011 56.006 350 502 100.267 90
2010 59.540 369 558 83.655 78
2009 28.174 326 613 77.295 303
2008 10.147 120 120 27.605 127
2007 6.004 5 46 16.323 59
 TOTAL 807.195 3.735 4.759 1.799.112 1.098

 

Rezultatele activitatilor de monitorizare si interventie rapida demonstreaza eficienta si profesionalismul echipajelor de interventie rapida, toate infractiunile depistate finalizandu-se cu retinerea si punerea la dispozitia Politiei pentru cercetari a presupusilor infractori.

Nota: Toate informatiile prezentate pot fi dovedite cu procese verbale.