Consultanţă 

Specialiştii în securitate ai BGS, pe baza experienţei acumulate şi a pregătirii în domeniu, pot efectua evaluarea nevoilor de securitate, studii de fezabilitate, note de fundamentare privind dimensionarea serviciilor de securitate şi eficientizarea lor, pentru a fi în concordanţă cu nevoile clienţilor şi cerinţele legii.

În ce constă?

Prin serviciul de consultanţă de securitate se înţelege, conform art. 20 (6) al Legii 333/2003:
a) asistenţa cu privire la activităţile de pază, protecţie specializată a persoanei, pază a transporturilor de bunuri şi valori;
b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului

Cui se adresează?

BGS asigură consultanţă clienţilor, în vederea:

  • Identificării necesităţilor reale curente de securitate, la începutul colaborării; clientul va fi informat despre riscurile de securitate la care este supus obiectivul şi despre soluţiile de securitate care sunt disponibile pentru neutralizarea acestor riscuri;
  • Configurării unui sistem de securitate adaptat fiecărui obiectiv;
  • Oferirii unei soluţii complete de securitate.

Clienţii mai beneficiază de consultanţă la cerere, constând într-un audit periodic de securitate, pentru eficientizarea sistemului de securitate existent, ca urmare a modificărilor aduse la obiectivele protejate sau a învechirii echipamentelor.

Serviciul de consultanţă contra cost se adresează persoanelor fizice sau juridice care doresc:

  • O soluţie de securitate alternativă, un proiect de configurare a unui sistem complex de supraveghere şi monitorizare;
  • O evaluare a sistemelor de securitate deja existente; presupune analiza şi testarea sistemului existent şi, în cazul în care sunt identificate breşe de securitate, se întocmesc recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. BGS poate fi solicitată şi să pună apoi în practică sugestiile pe care le-a făcut;
  • Consultanţă în ce priveşte riscul la care se expune o organizaţie, diverse evenimente sociale, politice, de divertisment, târguri şi expoziţii etc. – presupune realizarea unor rapoarte detaliate despre posibilele breşe în securitate, însoţite de recomandări şi soluţii concrete de reducere a riscurilor