Investigații

BGS desfăşoară activităţi specifice de investigaţie privată, prin folosirea mijloacelor tehnice de investigare, a formelor şi metodelor adecvate, legale de lucru, în scopul realizării obiectivului investigaţiei, realizând inclusiv măsuri de protecţie a investigaţiei în curs de desfăşurare sau a celei care s-a încheiat.

Cerere oferta

Detalii contact

Servicii de securitate

InvestigațiiMyster shopper

La solicitarea persoanelor juridice:

 • verifică, la cerere, angajaţii sau potenţialii candidaţi la angajare, dacă aceştia sunt compatibili cu cerinţele posturilor pe care le ocupă sau pe care urmează sa le ocupe;
 • verifică loialitatea şi corectitudinea angajaţilor firmei, sub aspectul îndeplinirii sarcinilor profesionale, a modului în care respectă secretul profesional al activităţii desfăşurate şi cu privire la modul în care acţionează pentru promovarea imaginii firmei sau pentru păstrarea acesteia;
 • investigaţii cu privire la absenteism, concedii medicale, activitate dublă, trădari, concurenţă neloială;
 • fraude în domeniul comerţului(clienţi rău-platnici, firme fantomă, reţele de firme organizate ptr. fraudă etc.);
 • sinceritatea declaraţiilor în domeniul asigurărilor;
 • verificări şi investigaţii cu privire la reţele de comercializare a mărfurilor contrafăcute, identificarea filierelor de sustragere constantă a unor mărfuri;
 • verifică la cerere, viitorii parteneri de afaceri persoane fizice sau juridice, sub raportul bonităţii sau solvabilităţii acestora, seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, asigurării împotriva riscurilor, acţiunilor frauduloase, intenţiilor sau operaţiunilor de înstrăinare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului sau pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate, când ajung în stare de faliment sau atunci când se produce concurenţă neloială;
 • verificarea şi testarea modului în care societatea specializată de pază angajată îşi realizează sarcinile specifice, propunerea de soluţii concrete, eficiente şi operative , de îmbunătăţire a pazei și protecţiei obiectivului;

La solicitarea persoanelor fizice:

 • efectuează verificări şi investigaţii complete prin urmărire şi supraveghere (observare în spaţiul public, filaj etc) cu privire la conduita şi moralitatea publică a soţului/soţiei, ginere/noră, logodnic/logodnică etc.(în special în cazurile de infidelităţi)
 • efectuează verificări cu privire la moralitatea publică a unor persoane angajate la reşedinţa beneficiarului (bone, menajere, şoferi, grădinari, administrator etc.)
 • efectuează verificări cu privire la comportamentul, anturajul, preocupările copilului
 • efectuează verificări cu privire cu persoanele dispărute de la domiciliu, altele decât cele aflate în competenţa organelor abilitate;
 • investigaţii privind locurile, însoţitorii şi perioadele de călătorie, ale unei persoane în ţară sau străinătate;
 • efectuează activităţi de identificare a unor persoane despre care nu se mai cunosc date şi informaţii de către solicitant;
 • efectuează verificări în cadrul adopţiilor de copii.
 • obţinerea de date, informaţii, documente, elemente probatorii, declaraţii care, corelate cu cauza în care este implicat clientul, să favorizeze argumentaţia avocaţilor în instanţă; consultanţă şi investigaţii privind recuperarea unor bunuri, moşteniri, proprietăţi;
 • alte activităţi de investigaţii care nu contravin prevederilor legale şi nu sunt de competenţa exclusivă a structurilor specializate ale statului.