Pază umană

Cui îi este destinat acest serviciu?
Societăţilor comerciale, fie pentru spaţiile cu circuit închis (sedii, birouri, hale industriale, parcuri auto etc.), fie pentru cele destinate publicului larg (showroom-uri, magazine, supermarketuri, mall-uri, cinematografe, farmacii etc.), hotelurilor, pensiunilor, șantierelor de construcţii, sucursalelor bancare, ansamblurilor rezidenţiale, obiectivelor militare (cf. Normei 13/2008), instituţiilor publice, unităţilor de învăţământ private sau publice, parcurilor, zonelor de agrement, etc.

Serviciul de pază umană este efectuat numai cu personal atestat profesional și avizat conform legii.

Nota: Conform art. 2 (1) al Legii 333/2003, republicată, „societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora”.

Agenţii de pază BGS au următoarele îndatoriri:

 • paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
 • paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni ce produc pagube materiale;
 • detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;
 • paza proprietăţii intelectuale;
 • paza mediului înconjurător;
 • furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază.
 • în cazuri limită, aceştia pot solicita prin intermediul dispeceratului, apariţia echipajelor de intervenţie rapidă BGS

Notă: conform art. 20 (5) al Legii 333/2003 republicată

Dotarea agenţilor de pază:

 • uniformă tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla BGS;
 • echipament de protecţie;
 • ecuson de identificare (numele, prenumele agentului şi sigla BGS);
 • tonfă;
 • pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică;
 • detector metale,
 • lanternă,
 • dispozitiv individual de iluminat de tip “hands free”;
 • mijloace de comunicaretelefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune);
 • opţional câini utilitari;
 • arme letale de pază şi apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor şi în condiţiile legii)

Cerere oferta

Detalii contact

Servicii de securitate

Sistem de alarmaMonitorizare-interventiePaza cu agentGarda de corpTransport valoriScoala de arme