Monitorizare – Intervenție

Departamentul BGS de monitorizare şi intervenţie dispune de un sistem computerizat de dispecerizare şi de un număr important de echipaje de intervenţie rapidă, localizate în teren. La solicitarea dispecerului de serviciu, în cazul unui eveniment petrecut la sediul beneficiarului (efracţie, panică, sabotaj, incendiu, control sistem, cădere de reţea, descărcare acumulator, probleme circuit sirenă), echipajele de intervenţie BGS acţionează în cel mai scurt timp pentru soluţionarea problemelor.

Incepand de la

110 RON / luna

dispecerat6

BGS Divizia de Securitate pune la dispoziţia clienţilor un dispecerat de monitorizare funcţional 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. De asemenea agenţii de intervenţie BGS sunt special pregătiţi, dotaţi cu autoturisme puternice pentru o deplasare rapidă, spray cu gaz lacrimogen sau paralizant, vestă antiglonţ, staţie radio emisie – recepţie cu putere mare de comunicare, echipament corespunzător intervenţiilor (bocanci, ţinută inscripţionată cu însemnele firmei, tomfă şi cască antivandal). BGS dispune de caini de paza si protectie speciali antrenati in zonele unde acestia sunt o necesitate, iar in zonele aglomerate sunt amplasate ATV-uri si motociclete.

In ce consta acest serviciu?.

În două activităţi distincte:

1. MONITORIZAREA sistemelor de alarmare, prin dispeceratul BGS, care are rolul de a menţine legătura între sistemele de alarmă conectate şi echipajele mobile de intervenţie, pentru a le mobiliza în caz de alarmă.

Dispeceratul BGS receptează semnalele de alarmă de la abonaţii conectaţi, declanşate automat sau manual, prin acţionarea de către beneficiar a butonului de panică („hold-up” = panică); dispecerii interpretează semnalele în funcţie de tipul alarmei (incendiu, efracţie, panică) şi mobilizează echipajele de intervenţie rapidă şi alte forţe de intervenţie, dacă se impune (pompieri, poliţie etc.).

2. INTERVENŢIA în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonaţii conectaţi la dispecerat, se face de către echipajele mobile de intervenţie rapidă BGS, iar cf. art. 36 (5) al Legii 333/2003, în situaţiile în care „forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunţă unitatea de poliţie competentă, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predaţi de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial”.

Cui îi este destinat?.

Conform art. 28 (1) al Legii 333/2003, „conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori şi suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter”. Iar art. 2 (2) al aceleiaşi legi prevede că „persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de paza şi protecţie”.

Aşadar, serviciul de monitorizare şi intervenţie rapidă antiefracţie este destinat preponderent:

 • Proprietăţilor private, apartamente şi vile.
 • Cabinetelor notariale, contabile, de avocatură;
 • Sucursalelor bancare;
 • Sediilor de birouri;
 • Magazinelor, localurilor;
 • Hotelurilor, pensiunilor;
 • Instituţiilor publice, obiectivelor militare;
 • Unităţilor şcolare private sau publice;

De ce să alegeţi serviciul de monitorizare şi intervenţie rapidă oferit de BGS?.

Pentru că punem la dispoziţia dumneavoastră:

 • Experienţa unui serviciu furnizat celor aproximativ 20.000 de clienţi activi ai noştri, din Bucureşti şi din cele mai importante oraşe din ţară;
 • Cele mai numeroase şi rapide echipaje de intervenţie (78 în Bucureşti şi jud. Ilfov):
 • Distribuirea atentă a acestora ne permite ca intervenţia la alarmă să fie de câteva minute;
 • Agenţii de intervenţie sunt atent selecţionaţi şi bine instruiţi; deţin atestat eliberat de politie, certificat de absolvire a cursului de calificare profesională şi avizului poliţiei pentru portarmă;
 • Echipamentul personalului de intervenţie este ultra-performant, de ultimă generaţie;
 • Opţional echipaje dotate cu câini utilitari, special antrenaţi;
 • Mobilitate foarte mare asigurată şi de echipaje moto şi ATV;
 • Cel mai performant dispecerat, capabil să monitorizeze non-stop un număr infinit de locaţii şi să alerteze instantaneu echipajele de intervenţie.

Cerere oferta

Detalii contact

Servicii de securitate

Sistem de alarmaMonitorizare-interventiePaza cu agentGarda de corpTransport valoriScoala de arme