Certificari si licenţe

Legislaţia specifică societăţilor de pază şi protecţie:

Licenţele de funcţionare Conform art. 20 (2) al Legii 333/2003, „societăţile specializate de pază şi protecţie funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani”. În baza acestei prevederi, compania BGS  este licenţiată să efectueze:

  • Servicii de pază a obiectivelor şi bunurilor, valorilor şi consultanţă;
  • Servicii de pază a transporturilor de valori şi consultanţă;
  • Servicii de gardă de corp şi consultanţă în domeniu.

De asemenea, conform art. 34 (1) al Legii 333/2003, „persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei sau a componentelor acestora numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, reînnoită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile”. BGS  deţine licenţă şi pentru aceste activităţi:

  • Instalare sisteme de alarmare împotriva efracţiei; 
  • Întreţinere sisteme de alarmare împotriva efracţiei; 
  • Proiectare sisteme de alarmare împotriva efracţiei.

Certificări de calitate

Garanţia şi fermitatea angajamentelor noastre actuale şi viitoare au la bază dorinţa de a ne îmbunătăţi continuu performanţele şi preocuparea permanentă pentru satisfacerea nevoilor de securitate şi linişte ale clienţilor noştri, prin controlul calităţii activităţilor, astfel încât toţi clienţii să beneficieze de servicii de cea mai înaltă calitate. În acest sens, activităţile de pază şi protecţie, monitorizare şi intervenţie, asigurare evenimente sunt certificate conform sistemului de management integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională.