Reglementări, licenţe

Legislaţia specifică societăţilor de pază şi protecţie:

Licenţele de funcţionare Conform art. 20 (2) al Legii 333/2003, „societăţile specializate de pază şi protecţie funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani”. În baza acestei prevederi, compania BGS Divizia de Securitate este licenţiată să efectueze:

  • Servicii de pază a obiectivelor şi bunurilor, valorilor şi consultanţă;
  • Servicii de pază a transporturilor de valori şi consultanţă;
  • Servicii de gardă de corp şi consultanţă în domeniu.

De asemenea, conform art. 34 (1) al Legii 333/2003, „persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei sau a componentelor acestora numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, reînnoită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile”. BGS Divizia de Securitate deţine licenţă şi pentru aceste activităţi:

  • Instalare sisteme de alarmare împotriva efracţiei; 
  • Întreţinere sisteme de alarmare împotriva efracţiei; 
  • Proiectare sisteme de alarmare împotriva efracţiei.

Certificări de calitate

Garanţia şi fermitatea angajamentelor noastre actuale şi viitoare au la bază dorinţa de a ne îmbunătăţi continuu performanţele şi preocuparea permanentă pentru satisfacerea nevoilor de securitate şi linişte ale clienţilor noştri, prin controlul calităţii activităţilor, astfel încât toţi clienţii să beneficieze de servicii de cea mai înaltă calitate. În acest sens, activităţile de pază şi protecţie, monitorizare şi intervenţie, asigurare evenimente sunt certificate conform sistemului de management integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională.

Premii, distincții, diplome

Diplomă de Locul I în Top 100 Profit România, top realizat pentru România, localitatea SECTORUL 3, domeniul 80: Activităţi de investigaţii şi protecţie, conform datelor de bilanţ raportate în anul 2009

Diplomă de Firmă în Top 100 Profit România, top realizat pentru România Întreprinderi Foarte Mari, conform datelor de bilanț raportate în anul 2009.

American Chamber of Commerce in Romania – Membership Certificate 2009 BGS DIVIZIA DE SECURITATE

Locul I „Topul Naţional al firmelor specializate de pază”, categoria „Întreprinderi mari”, titlu decernat în 2007 de Patronatul Serviciilor de Securitate, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.

Locul I Topul firmelor Sector 3 Bucureşti 2005

logo-bgs-provizoriu

Distincţia „Fii inteligent, nu fi violent!”, acordată de SIVECO România în 2006, pentru acţiunile de reducere a violenţelor din şcolile bucureştene.

Diplomă de expert în SECURITATE BANCARĂ, acordată Preşedintelui Bogdan Oprea, în 11 martie 2009, de către Poliţia SUA.

Diplomă de expert în PROTECŢIE PERSONALĂ, acordată Preşedintelui Bogdan Oprea, în 15 ianuarie 2001, de către Şcoala de Securitate şi Protecţie Hollywood Los Angeles (SUA).

Diplomă de Trainer echipa S.W.A.T., acordată Preşedintelui Bogdan Oprea în iunie 2001, de către Fort Collins Protection Dogs and Training, Fort Collins, Colorado, SUA.

Diplomă de Trainer pentru dresori câini de serviciu, acordată Preşedintelui Bogdan Oprea în decembrie 2000, de către Fort Collins Protection Dogs and Training, Fort Collins, Colorado, SUA.

Diplomă de expert în PROTECŢIE PERSONALĂ, acordată Preşedintelui Bogdan Oprea în decembrie 2000, de către Fort Collins Protection Dogs and Training, Fort Collins, Colorado, SUA.

Diplomă de Trainer echipa S.W.A.T., acordată Vicepreşedintelui Costin Oprea în iunie 2001, de către Fort Collins Protection Dogs and Training, Fort Collins, Colorado, SUA.

Diplomă de Trainer pentru dresori câini de serviciu, acordată Vicepreşedintelui Costin Oprea în decembrie 2000, de către Fort Collins Protection Dogs and Training, Fort Collins, Colorado, SUA.

Diplomă de expert în PROTECŢIE PERSONALĂ, acordată Vicepreşedintelui Costin Oprea în decembrie 2000, de către Fort Collins Protection Dogs and Training, Fort Collins, Colorado, SUA.

Diplomă de expert în PROTECŢIE PERSONALĂ, acordată Vicepreşedintelui Costin Oprea în 27 ianuarie 1999, de către Şcoala de Securitate şi Protecţie Hollywood Los Angeles (SUA)