Activitățile Grupului BGS
se concentrează în jurul unui element cheie:

SIGURANŢA VIEŢII.

De cand cand s-a format sub numele de BARTGUARD SERVICES SRL in 1994, BGS Divizia de Securitate a evoluat inteligent, pragmatic şi în trend cu cele mai avansate tehnici şi tehnologii din domeniu. BGS Divizia de Securitate oferă în prezent servicii de încredere, inovatoare şi adaptate oricărui client, permanent controlate şi îmbunătăţite prin măsurarea satisfacţiei clienţilor (Customer Care).

Identitatea companiei

Grupul BGS este format din BGS Divizia de Securitate, BGS Monitorizare și Intervenție, BGS Security Control, BGS Tehnic, BGS Divizia Medicală și Asociația BGS pentru Oameni.

Istoric

1994: Se înfiinţează compania BARTGUARD SERVICES SRL, oferind pentru început doar servicii de pază cu agenţi însoţiţi de câini de serviciu.

1995: Este dat în folosinţă poligonul pentru antrenamentul câinilor de serviciu, activitatea se extinde oferind şi intervenţie antiefracţie, cu primele echipaje. Şcoala de dresaj canin BGS demarează colaborarea cu unităţi de poliţie din OLANDA şi SUA.

1996: Este inaugurată prima sală proprie de antrenament pentru agenţi, dotată cu cele mai moderne aparate şi echipamente la acea oră.

1997: Sunt achiziţionate primele maşini puternice de teren pentru intervenţiile în forţă, în locuri greu accesibile sau împotriva unui număr mare de infractori.

1998-1999: Cererea de servicii de securitate privată se dezvoltă, mai multe organizaţii solicită asigurarea securităţii unor manifestări sportive şi culturale. Creşte numărul sălilor proprii de antrenament (box, culturism, arte marţiale).

2000: BGS colaborează cu Antena 1 la realizarea emisiunii Brigada Mobilă şi cu Poliţia Română în „Operaţiunea Luna”; organizează primul campionat naţional de powerlifting.

2001: Portofoliul se extinde cu încă două servicii: securizarea transportului de valori şi garda de corp. BGS înfiinţează “Asociaţia Sportivă Box Club BGS”.

2002: Este inaugurat dispeceratul de monitorizare, intervenţiile rapide sunt asigurate şi prin agenţi dotaţi cu motociclete de viteză. Compania obţine autorizaţia de a folosi în serviciu armament cu glonţ.

August 2003: Se înfiinţează compania BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL, având ca obiect de activitate „activităţile de investigaţie şi protecţie a bunurilor”. Aceasta continuă şi extinde activitatea companiei BARTGUARD SERVICES SRL, înfiinţată în 1994 de aceiaşi acţionari; denumirea noii companii marchează apartenenţa la grupul de firme BGS şi la brandul „BGS – Definiţia Siguranţei”.

2003: Se constituie a doua companie a Grupului BGS: Divizia Medicală, pentru a întregi Definiţia Siguranţei. BGS devine primul grup de firme care oferă protecţie pe toate planurile.

2004: O dată cu creşterea notorietăţii brandului BGS, ponderea investiţiilor se majorează proporţional cu extinderea activităţilor. Astfel, se suplimentează parcul auto, ca urmare a dezvoltării semnificative a portofoliului de clienţi.

2005: Compania BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL ocupă Locul I în Topul firmelor din Sectorul 3 Bucureşti, premiu decernat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi de Primăria Sectorului 3. Este înfiinţată „Asociaţia BGS pentru Situaţii de Dezastre şi Calamităţi”, organism non-profit prin intermediul căruia Grupul BGS derulează ample acţiuni umanitare şi de responsabilitate socială, participând la salvarea a numeroase vieţi din calea dezastrelor naturale (inundaţii, înzăpeziri, dispariţii etc.).

2006: Compania ocupă Locul I în „Topul Naţional al firmelor specializate de pază”, categoria „Întreprinderi mari”. Titlul a fost decernat de Patronatul Serviciilor de Securitate, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.

2006-2008: Cererea din ce în ce mai importantă de servicii de securitate privată de calitate determină dezvoltarea accentuată a companiei, în anii 2007 şi 2008 aceasta înregistrând dublări ale cifrelor de afaceri. Concomitent, se demarează procesul de extindere la nivel naţional.

2009: Compania devine membru al Camerei de Comerţ Romano-Americane şi demarează procedurile de listare la bursa din New York.

2010: Compania are acoperire naţională pentru serviciile de pază, iar pentru serviciile de monitorizare şi intervenţie rapidă antiefracţie are dispecerate în Bucureşti şi în cinci mari oraşe din ţară: Bistriţa, Deva, Galaţi, Ploieşti, Timişoara.

2011: Compania ocupă Locul I în „Topul Naţional al firmelor specializate de pază”, categoria „Întreprinderi mari”. Titlul a fost decernat de Patronatul Serviciilor de Securitate, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti si Camera de Comerţ şi Industrie a României.

2012: Infiintare scoala de arme.

Misiunea companiei

Să fim principalul furnizor şi integrator de soluţii de securitate privată, prin calitatea serviciilor furnizate şi prin satisfacţia clienţilor.

Viziunea companiei

BGS este şi va rămâne compania furnizoare de servicii de securitate privată care trasează standardele în România.

Valorile companiei:

Orientarea spre client
Ne raportăm în permanenţă la nevoile clientului, îi respectăm intimitatea şi libertatea, îi asigurăm prin metodele cele mai potrivite liniştea şi siguranţa, măsurându-i satisfacţia.

Integritatea:
Este principiul care caracterizează toate serviciile BGS  şi pentru care clienţii şi partenerii noştri au încredere în noi.

Respectul:
Ne respectăm promisiunile, angajamentele, reglementările, clienţii, partenerii şi angajaţii, pentru ca la rândul nostru să fim respectaţi.

Legalitatea:
Respectăm compania dacă respectăm fidel legile şi reglementările în domeniu, autorităţile statului şi colaborăm instituţional cu acestea pentru menţinerea stării generale de legalitate.

Responsabilitatea faţă de resurse:
Conştientizăm că o afacere sănătoasă şi un loc de muncă bun presupun cheltuieli responsabile, eficiente.

Accesibilitate:
Dorim să promovăm servicii accesibile oricărui client, pentru că securitatea nu mai este o necesitate de lux, ci una stringentă.

Performanţa:
Competiţia cu noi înşine şi cu cele mai înalte standarde în domeniu stau la baza dezvoltării companiei noastre.

Echipa:
Împărtăşim aceleaşi experienţe, aceleaşi provocări şi aceleaşi succese, câştigăm doar împreună, pentru că avem încredere în noi.

BGS înseamnă Management Integrat, având triplă certificare:
 • Certificarea sistemului de management al calității – standard ISO 9001
 • Certificarea sistemului de management privind protecția mediului corespunzător standardului ISO 14001
 • Certificarea OHSAS 18001 privind sănătatea și securitatea în muncă.
De-a lungul timpului BGS a obținut numeroase premii:
 • Locul I „Topul Naţional al firmelor specializate de pază”
 • Locul I Topul firmelor Sector 3 Bucureşti, Mebru al Camerei de Comerț Americane,
 • Locul I în Top 100 Profit România 2009.

Codul deontologic

Compania BGS  respectă şi pune în aplicare următoarele principii deontologice:

 • Recunoaşte supremaţia legii şi Poliţia ca singura autoritate publică abilitată în autorizarea, controlul şi îndrumarea activităţii specifice de pază a bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Acordă respectul cuvenit concurenţei cu care se confruntă, nu recurge la acţiuni reprobabile sau anticoncurenţiale;
 • Este responsabilă în faţa beneficiarilor asupra calităţii activităţilor specifice desfăşurate şi în faţa autorităţilor publice asupra modului de respectare a legii;
 • Asigură angajaţilor condiţii de muncă optime, la standarde ridicate de sănătate şi siguranţă, angajaţii cei mai expuşi riscurilor beneficiind de echipamente de protecţie corespunzătoare;
 • O munca de calitate cere o remunerare pe măsură; BGS recompensează corespunzător efortul angajaţilor săi de a păstra calitatea serviciilor la standardele cele mai înalte;
 • Serviciile de securitate prestate de companie respectă dreptul persoanei la viaţă sau intimitate, dacă aceasta nu încalcă legea, aceste servicii desfăşurându-se numai în limitele legii;
 • Procedurile de recrutare a angajaţilor au la bază criterii obiective, nediscriminatorii, în limitele legii şi ale cerinţelor beneficiarului de servicii (în ce priveşte competenţele şi experienţa personală);
 • Nu permite angajaţilor săi să aibă un comportament antisocial, infracţional, în timpul şi în afara serviciului;
 • Angajaţii care au fost îndepărtaţi dintr-o societate de profil pentru abateri grave ori săvârşirea unor infracţiuni nu pot fi angajaţi la BGS;
 • Pregătirea personalului se realizează în condiţiile legii, în funcţie de specificul activităţii; pregătirea iniţială este urmată de perioade regulate de pregătire la locul de muncă sau în cadrul unor forme organizate;
 • Compania practică tarife corecte şi acţionează pentru descurajarea practicilor de folosire a preţurilor care nu se justifică din punct de vedere economic.

Principiile deontologice de la care nu se abat angajaţii companiei BGS  sunt următoarele:

 • Nu desfăşoară activităţi interzise de lege sau care lezează dreptul persoanelor la viaţă privată;
 • Nu aplică pedepse corporale, nu încurajează sau tolerează acte de tortură sau acţiuni inumane ori degradante, în orice circumstanţe s-ar afla;
 • Execută dispoziţiile date de superiori, îndeplinindu-şi în condiţii bune sarcinile încredinţate, abţinându-se de la îndeplinirea celor care sunt vădit ilegale.